صفحه نخست / مدیریت برچسب: Cu

مدیریت برچسب: Cu

نیاز بدن به مس

نیاز بدن به مس

نیاز بدن به مس از بین مواد معدنی میکرومینرال در بدن ، مس یکی از مهم ترین هاست و با توجه به نقش مس در آنزیم ها و پروتئین ها حامل مس در جریان خون ،مغز و کبد می توان به اهمیت آن پی برد . مس در پیش گیری ...

ادامه مطلب