صفحه نخست / مدیریت برچسب: deltoid

مدیریت برچسب: deltoid

پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر

پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر

شیوه اجرا حرکت پارویی با هالتر ایستاده یا کول با هالتر ۱ – در حالیکه دست ها به اندازه عرض شانه بازند ، هالتر را بگیرید . ۲ – هالتر را به طور عمودی به بالا بکشید تا به چانه برسد . آرنج ها را تا جایی که امکان دارد ...

ادامه مطلب

عضلات شانه

عضلات شانه

  عضلات شانه   شانه مفصلی کروی است که بین بخش فوقانی استخوان بازو و استخوان کتف قرار دارد . در مفصل شانه شش حرکت اصلی انجام می شود که عبارتند از: خم شدن،باز شدن ، دور شدن ، نزدیک شدن ، چرخش داخلی و چرخش خارجی. در حرکت خم ...

ادامه مطلب