صفحه نخست / مدیریت برچسب: drhoba.ir

مدیریت برچسب: drhoba.ir

آیا نوشابه های رژیمی چاق کننده نیستند ؟

آیا نوشابه های رژیمی چاق کننده نیستند ؟

  در میان انواع مختلف نوشابه ، نوشابه هایی وجود دارند که تبلیغ فراوانی بر روی رژیمی بودن و سالم بودن آن ها می گردد . ولی آیا به راستی چنین اند ؟ با اینکه نوشابه های رژیمی ، کالری و قند کمتری نسبت به نوشابه عادی دارد، ولی ممکن ...

ادامه مطلب