صفحه نخست / مدیریت برچسب: Dumbbell Fly

مدیریت برچسب: Dumbbell Fly

قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل | صلیب دمبل

قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل | صلیب دمبل

شیوه اجرا حرکت قفسه سینه دمبل یا پرواز با دمبل(صلیب دمبل) ۱ – برای شروع حرکت ، در حالیکه روی یک نیمکت صاف دراز کشیده اید دمبل ها را مستقیماٌ بالای بخش میانی سینه نگه دارید . در این وضعیت گرفتن دست به صورت طبیعی است و کف دست ها ...

ادامه مطلب