صفحه نخست / مدیریت برچسب: fat consumption

مدیریت برچسب: fat consumption

نیاز ورزشکار به چربی

نیاز ورزشکار به چربی

نیاز ورزشکار به چربی|مصرف چربی در ورزشکار : اگر بخواهیم از دید ورزشی به چربی ها بنگریم ، دلایل منطقی اندکی ( نه از روی حدس و گمان ) وجود دارد تا باور کنیم افزایش مصرف روزانه چربی ، عملکرد ورزشی را ارتقا خواهد بخشید ، به جز مواردیکه میزان ...

ادامه مطلب