صفحه نخست / مدیریت برچسب: Incline Leg Raise With Weight

مدیریت برچسب: Incline Leg Raise With Weight

زیر شکم شیب دار یا بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار

شیوه اجرا حرکت زیر شکم شیب دار یا بالا آوردن پاها روی نیمکت شیب دار   ۱ – روی یک نیمکت شیب دار به پشت بخوابید . پاها رو به پایین باشد . ۲ – پاها را از ناحیه مفصل لگن بالا آورده ، ران ها را به طرف سینه ...

ادامه مطلب