صفحه نخست / مدیریت برچسب: IRON dEFICIENCY

مدیریت برچسب: IRON dEFICIENCY

کمبود آهن

کمبود آهن

جذب کم آهن همان طور که در نیاز بدن به آهن اشاره شد میزان جذب آهن از مواد غذایی پایین بوده و کمتر از ۱۰ درصد محتوای آهن مواد غذایی مصرف شده است حتی در افرادی که نیاز بیشتری به آهن پیدا می کنند  . جذب آهن با مصرف گوشت ...

ادامه مطلب