صفحه نخست / مدیریت برچسب: levator scapulae

مدیریت برچسب: levator scapulae

عضلات پشت

عضلات پشت

عضلات پشت به لحاظ آناتومیکی ، بخش خلفی تنه ( پشت ) شامل چندین لایه عضله است که مثل ساندویچ روی هم قرار گرفته اند . از نظر عملکردی و برای برآوردن اهداف رشته پرورش اندام ، پشت سه بخش در نظر گرفته می شود که همانند قطعات سه گوش ...

ادامه مطلب