صفحه نخست / مدیریت برچسب: Low-Pulley Cable Fly

مدیریت برچسب: Low-Pulley Cable Fly

پرواز سیم کش از پایین

پرواز سیم کش از پایین

شیوه اجرا حرکت پرواز سیم کش از پایین ۱ – در حالی که صاف ایستاده اید ، در هر دست یک دستگیره D شکل را به قرقره ای در پایین متصل شده ، بگیرید . ۲ – دست ها را از حلو بالا بیاورید تا دستگیره ها به ارتفاع سر ...

ادامه مطلب