صفحه نخست / مدیریت برچسب: Lumbar Extension

مدیریت برچسب: Lumbar Extension

فیله کمر

فیله کمر

شیوه اجرا حرکت فیله کمر ۱ – به سینه دراز بکشید به نحوی که ناحیه لگن روی نیمکت قرار داشته باشد و مچ پا زیر تکیه گاه محکم شود . ۲ – بالا تنه را از ناحیه کمر حدود نود درجه خم کنید و به حالت آویزان درآیید . ۳ ...

ادامه مطلب