صفحه نخست / مدیریت برچسب: MACHINE CRUNCH

مدیریت برچسب: MACHINE CRUNCH

کرانچ با دستگاه

کرانچ با دستگاه

شیوه اجرا حرکت کرانچ با دستگاه ۱ – روی صندلی دستگاه بنشینید ، دستگیره ها را گرفته و مچ پاها را در زیر بالشتکی که به همین منظور تعبیه شده ، بگذارید . ۲ – با خم کردن بالاتنه ، به طرف زانوان ، به پایین حرکت کنید . ۳ ...

ادامه مطلب