صفحه نخست / مدیریت برچسب: Machine donkey calf raise

مدیریت برچسب: Machine donkey calf raise

ساق پا کمکی

ساق پا کمکی

شیوه اجرا حرکت ساق پا کمکی ۱ – در حالی که به جلو خم شده اید ، بالاتنه را روی یک نیمکت تکیه دهید . انگشتان پا را روی یک قالب چوبی بگذارید و پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید . ۲ – بالا رفتن روی ...

ادامه مطلب