صفحه نخست / مدیریت برچسب: Machine Lateral Raise

مدیریت برچسب: Machine Lateral Raise

سرشانه طرفین با دستگاه

سرشانه طرفین با دستگاه

شیوه اجرا حرکت  سرشانه طرفین با دستگاه   ۱ – روی دستگاه نشسته ، آرنج ها را به زیر بالشتک ها تکیه دهید و دستگیره را بگیرید . ۲ – آرنج ها را تا سطح شانه بالا بیاورید به طوری که بازوها با سطح زمین موازی شوند . ۳ – ...

ادامه مطلب