صفحه نخست / مدیریت برچسب: Pantothenic Acid

مدیریت برچسب: Pantothenic Acid

ویتامین B 5 یا پنتوتنیک اسید یا Pantothenic Acid

ویتامین B 5 یا پنتوتنیک اسید یا Pantothenic Acid

ویتامین B 5 یا پنتوتنیک اسید یا Pantothenic Acid   اسید پنتوتنیک یک جزء از ساختار کوآنزیم A یا CoEnzyme A می باشد ، که یک ترکیب با اهمیت فراوان در فرآیند متابولیسم  انرژی است . ویتامین ب ۵ از طریق کوآنزیم A در متابولیسم پروتئین ، متابولیسم چربی و ...

ادامه مطلب