صفحه نخست / مدیریت برچسب: pectoralis major

مدیریت برچسب: pectoralis major

پرواز با دستگاه

پرواز با دستگاه

شیوه اجرا حرکت پرواز با دستگاه ۱ – دستگیره های عمودی را بگیرید ، آرنج ها کمی خمیده باشند . ۲ – دستگیره ها را با فشار به طرف هم حرکت دهید تا اینکه در جلوی سینه با هم تماس پیدا کنند . ۳ – دست ها را به طرف ...

ادامه مطلب

پرس بالا سینه با هالتر

پرس بالاسینه هالتر

شیوه اجرا پرس بالا سینه با هالتر ۱_ – در حالی که روی سطح شیبدار قرار دارید ، میله ی هالتر را با دست هایی که کمی بیش از عرض شانه باز اند ، بگیرید . ۲ – هالتر را به آرامی پایین بیاورید ، تا اینکه میله آن با ...

ادامه مطلب

عضلات سینه

عضلات سینه

عضلات سینه عضله ی سینه ای بزرگ یا پکتورالیس ماژور Pectoralis Major ، عضله ای بادبزنی است که از دو بخش یا دو سر آناتومیکی تشکیل شده است . سر بالایی ، یا سر ترقوه ای که از استخوان ترقوه آغاز می شود و سر پایینی سر جناغی که از ...

ادامه مطلب