صفحه نخست / مدیریت برچسب: Phosphorus

مدیریت برچسب: Phosphorus

فسفر یا Phosphorus

فسفر یا Phosphorus

فسفر یا Phosphorus   فسفر با کلسیم ترکیب می شود تا دندان ها و استخوان های سالمی داشته باشید ( دو قسمت کلسیم و یک قسمت فسفر ) . همچنین نقش مهمی در متابولیسم انرژی دارد و بر روی کربوهیدرات ها ، چربی  ها و پروتئین ها تاثیر می گذارد ...

ادامه مطلب