صفحه نخست / مدیریت برچسب: Preacher bench Wrist Curl

مدیریت برچسب: Preacher bench Wrist Curl

مچ دست با هالتر

مچ دست با هالتر

شیوه اجرا حرکت مچ دست با هالتر   ۱ – در حالی که روی لبه نیمکت نشسته اید ،هالتر را با دست هایی که به اندازه عرض شانه بازند ، بگیرید . (کف دست ها رو به بالا) پشت ساعد روی ران ها باشد . ۲ – میله هالتر را ...

ادامه مطلب

مچ دست با هالتر بر عکس

مچ دست با هالتر بر عکس

شیوه اجرا حرکت مچ دست با هالتر بر عکس   ۱ – میله هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به پایین باشد و ساعد ها روی ران ها یا روی لبه یک نیمکت قرار داشته باشند . ۲ – با خم کردن مچ ...

ادامه مطلب