صفحه نخست / مدیریت برچسب: Preacher CurI

مدیریت برچسب: Preacher CurI

جلو بازو لاری

جلو بازو لاری

شیوه اجرا حرکت جلو بازو لاری ۱ – روی نیمکت لاری بنشینید ، بازوها را روی بالشتک نیمکت بگذارید ، دست ها در حالی که به اندازه عرض شانه بازند ، میله هالتر را از زیر می گیرند به نحوی که کف دست ها رو به بالا است . ۲ ...

ادامه مطلب