صفحه نخست / مدیریت برچسب: Reverse Barbell Curl

مدیریت برچسب: Reverse Barbell Curl

جلو بازو با هالتر دست بر عکس

جلو بازو با هالتر دست بر عکس

شیوه اجرا حرکت جلو بازو با هالتر دست بر عکس ۱ – هالتر را از رو به گونه ای بگیرید که دست ها به اندازه عرض شانه باز و کف دست ها رو به پایین باشد . ۲ – میله را تا سطح شانه با خم کردن آرنج بالا بیاورید ...

ادامه مطلب