صفحه نخست / مدیریت برچسب: shoulder External Rotation

مدیریت برچسب: shoulder External Rotation

چرخش خارجی عضلات شانه

چرخش خارجی عضلات شانه

شیوه اجرا حرکت چرخش خارجی عضلات شانه   ۱ – به پهلو در کنار دستگاه بایستید . قرقره سیم را تا ارتفاع کمر تنظیم کنید و دستگیره را با دست بیرونی به گونه ای بگیرید که انگشت شست رو به بالا باشد . ۲ – آرنج را ثابت و محکم ...

ادامه مطلب