صفحه نخست / مدیریت برچسب: shoulder internal rotation

مدیریت برچسب: shoulder internal rotation

چرخش داخلی عضلات شانه

چرخش داخلی عضلات شانه

 شیوه اجرا چرخش داخلی عضلات شانه ۱ – به پهلو در کنار دستگاه بایستید ، قرقره سیم را تا ارتفاع کمر تنظیم کنید . دستگیره را با دست داخلی ( نزدیک به سیم ) در حالی که انگشت شست رو به بالا است ، بگیرید . ۲ – در حالی ...

ادامه مطلب