صفحه نخست / مدیریت برچسب: Sit-Up

مدیریت برچسب: Sit-Up

دراز نشست

دراز نشست

شیوه اجرا حرکت دراز نشست ۱ – روی یک نیمکت شیب دار ، پاها را زیر بالشتک آن قلاب کنید . بالا تنه باید صاف باشد . ۲ – بالا تنه را به عقب پایین بیاورید تا اینکه تقریباً به موازات سطح زمین برسد . ۳ – با خم شدن ...

ادامه مطلب