صفحه نخست / مدیریت برچسب: Standing Calf Raise

مدیریت برچسب: Standing Calf Raise

ساق پا ایستاده با دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه

شیوه اجرا حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه ۱ – بایستید ، انگشتان پا را روی سکوی دستگاه بگذارید . شانه ها را زیر بالشتک گذاشته ، پاشنه ها را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید تا به حالت کشش کامل درآید . ۲ – وزنه را تا جایی ...

ادامه مطلب