صفحه نخست / مدیریت برچسب: Sub scapulae

مدیریت برچسب: Sub scapulae

عضلات شانه

عضلات شانه

  عضلات شانه   شانه مفصلی کروی است که بین بخش فوقانی استخوان بازو و استخوان کتف قرار دارد . در مفصل شانه شش حرکت اصلی انجام می شود که عبارتند از: خم شدن،باز شدن ، دور شدن ، نزدیک شدن ، چرخش داخلی و چرخش خارجی. در حرکت خم ...

ادامه مطلب