صفحه نخست / مدیریت برچسب: Twisting sit-up

مدیریت برچسب: Twisting sit-up

دراز نشست همراه با چرخش تنه

دراز نشست همراه با چرخش تنه

شیوه اجرا حرکت دراز نشست همراه با چرخش تنه   ۱ – روی یک نیمکت شیب دار نشسته ، پاها را زیر بالشتک قلاب کنید ، تنه را به عقب متمایل کرده ، دست ها را پشت سر بگذارید . ۲ – همانگونه که حرکت دراز نشست را اجرا می ...

ادامه مطلب

دراز نشست

دراز نشست

شیوه اجرا حرکت دراز نشست ۱ – روی یک نیمکت شیب دار ، پاها را زیر بالشتک آن قلاب کنید . بالا تنه باید صاف باشد . ۲ – بالا تنه را به عقب پایین بیاورید تا اینکه تقریباً به موازات سطح زمین برسد . ۳ – با خم شدن ...

ادامه مطلب