صفحه نخست / مدیریت برچسب: Wrist Curl

مدیریت برچسب: Wrist Curl

مچ دست با هالتر

مچ دست با هالتر

شیوه اجرا حرکت مچ دست با هالتر   ۱ – در حالی که روی لبه نیمکت نشسته اید ،هالتر را با دست هایی که به اندازه عرض شانه بازند ، بگیرید . (کف دست ها رو به بالا) پشت ساعد روی ران ها باشد . ۲ – میله هالتر را ...

ادامه مطلب