صفحه نخست / آموزش حرکات بدنسازی (اتاق نمایش در هر صفحه 9)

آموزش حرکات بدنسازی

آموزش حرکات بدنسازی،حرکات بدن سازی،آموزش حرکات بدن بدنسازي،تمرینات بدنسازی،آموزش بدنسازی،عکس حرکات بدنسازی،انواع حرکات بدنسازی،حرکت بدن سازی،حرکت بدن سازی،یادگیری بدن سازی،آموزش حرکات بدن سازی،عکس بدن سازی،اموزش بدنسازی،آموزش حرکات بدنسازی،تمرین بدنسازی

سرشانه سیم کش از جلو

سرشانه سیم کش از جلو

شیوه اجرا حرکت سرشانه سیم کش از جلو   ۱ – در حالی که دست در حالت چرخش به داخل است ( کف دست رو به پایین ) ، دستگیره D مانند متصل به سیم را بگیرید . ۲ -در حالی که پشت تان به صفحات وزنه است دستگیره را ...

ادامه مطلب

سر شانه دمبل از طرفین

سر شانه دمبل از طرفین

شیوه اجرا حرکت سرشانه دمبل از طرفین ۱ –  در حالی که ایستاده اید ، دو دمبل را با دست ها گرفته و به حالت آویزان کنار پهلوها قرار دهید . ۲ – دست ها را به حالت قوسی شکل از پهلو بالا ببرید . تا دمبل ها به سطح ...

ادامه مطلب

بالا آوردن هالتر از جلو

بالا آوردن هالتر از جلو

شیوه اجرا حرکت بالا آوردن هالتر از جلو   ۱ – با دست هایی که به اندازه عرض شانه باز و کف دست ها رو به پایین ( چرخش داخلی ساعد ) هستند ، هالتر را گرفته و در جلوی ران ها به حالت آویزان نگه دارید. ۲ – هالتر ...

ادامه مطلب

پرس شانه با دمبل

پرس شانه دمبل

شیوه اجرا حرکت پرس شانه با دمبل   ۱ – در آغاز حرکت، روی نیمکت بنشینید. دمبل ها را در سطح شانه در حالی که کف دست ها رو به جلو است نگه دارید . ۲ – دمبل ها را به طور عمودی به بالا پرس کنید تا زمانی که آرنج ها ...

ادامه مطلب

بالا آوردن دمبل از جلو

بالا آوردن دمبل از جلو

شیوه اجرا حرکت بالا آوردن دمبل از جلو   ۱ – روی لبه یک نیمکت نشسته ، یک جفت دمبل را در حالی که بازوان در امتداد پهلوها آویزانند و انگشت شست رو به جلو است ، در دست بگیرید. ۲ – یک دمبل را از خارج بدن به جلو تا ...

ادامه مطلب

سرشانه هالتر از جلو یا پرس شانه با هالتر

سرشانه هالتر از جلو یا پرس سرشانه هالتر

شیوه اجرا حرکت سرشانه هالتر از جلو یا پرس شانه با هالتر ۱ – روی نیمکت بنشینید، فاصله دست ها به اندازه عرض شانه باز شود، میله هالتر را به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به جلو باشد. ۲ – وزنه را به آرامی پایین آورده(از جلو) تا میله هالتر با ...

ادامه مطلب

عضلات شانه

عضلات شانه

  عضلات شانه   شانه مفصلی کروی است که بین بخش فوقانی استخوان بازو و استخوان کتف قرار دارد . در مفصل شانه شش حرکت اصلی انجام می شود که عبارتند از: خم شدن،باز شدن ، دور شدن ، نزدیک شدن ، چرخش داخلی و چرخش خارجی. در حرکت خم ...

ادامه مطلب